הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאקספוזיציה
מחברת: דינה ציונית


אקספוזיציה היא מידע ראשוני, בסיסי הנמסר ביצירה ותפקידו להציג בפני הקורא מידע שישמש אותו להבנת היצירה.

באקספוזיציה נמסר מידע על הדמויות, על מקום התרחשות העלילה ועל הזמן בו מתרחשת העלילה.

למידע נוסף על אקספוזיציה 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: אקספוזיציה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית