מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאידיליה
מחברת: דינה ציונית


האידיליה היא יצירה אפית (סיפורית) שלווה. ביוונית משמעה – ציור קטן.

אידיליה עוסקת בדרך כלל בתיאור חייהם של אנשים פשוטים, באופן מפורט ובקצב איטי.

למידע נוסף על אידיליה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: אידיליה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית