הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתרכובת


צירוף כימי של יסודות שונים לחומר שהיחס בין האטומים של היסודות קבוע.

דוגמה: במים היחס חייב להיות שני אטומי מימן לכל אטום חמצן. התכונות הפיזיקליות (נקודת התכה, נקודת רתיחה…) והכימיות (מסיסות…) של התרכובת השונות הן ברובן המכריע התכונות של החומרים המרכיבים את התרכובת. היחס הקבוע ותכונות החומר החדשות שנוצרות, הם ההבדלים העיקרייים בין תרכובת לתערובת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: תרכובת
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית