הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמתכות מעבר


לקבוצה זו משתייכות המתכות שמספריהן בטבלה המחזורית הם: 30-21, 48-39, 80-72, כגון: הברזל, הכסף והזהב. אלה מתכות בעלות פעילות מתונה ונטייה ליצור תצמידים. במצב מוצק או נוזלי הן בעלות קשר מתכתי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: מתכות מעבר
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית