הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמתכות אלקליות עפרתיות


מתכות בעלות פעילות מתונה מזו של המתכות האלקליות, אך פעילות יותר ממתכות המעבר.

מתכות אלה מצויות בטור השני בטבלה המחזורית, וביניהן: המגנזיום והסידן. למתכות האלקליות העפרוריות יש נטייה לאבד אלקטרונים, והן יוצרות יון +X2. ככל שיורדים בטור, התכונות המתכתיות בולטות יותר. כמו במתכות האלקליות, כל התחמוצות וההידרוקסידים של המתכות האלקליות העפרוריות הם בסיסים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: מתכות אלקליות עפרתיות
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית