הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמתכות אלקליות


מתכות הנמצאות בטור הראשון בטבלה המחזורית, כגון: הנתרן והאשלגן. הן נוטות לאבד אלקטרונים ויוצרות יון חיובי +X. המתכות האלקליות פעילות מאוד ונמצאות בתרכובות רבות.

ככל שיורדים בטור המתכות האלקליות שבטבלה המחזורית, אנרגיית היינון ונקודת ההיתוך הולכות ויורדות, ואילו גודל האטום הולך וגדל. דבר זה מתבטא גם בתגובה עם מים: הליתיום מגיב בצורה מתונה, הנתרן מתלקח, והאשלגן מתפוצץ. יון הליתיום יוצר קשר בעל אופי קוולנטי, וכל השאר יוצרים מלחים, כמו מלח הבישול. כל התחמוצות של המתכות האלקליות הן בסיסים. מתכת אלקלית עם מים יוצרת תמיסה בסיסית, ומכאן שמה (אלקלי = בסיסי).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: מתכות אלקליות
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית