הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמתכות


קבוצה של יסודות מוצקים (חוץ מהכספית), בעלי תכונות אופייניות. היסודות המשתייכים לקבוצת המתכות הם בעלי ברק וניתנים לריקוע, בעלי אלקטרו שליליות נמוכה, ובדרך כלל הם בעלי מוליכות טובה של חשמל ושל חום.

המתכות מתחלקות לשתי קבוצות על-פי תכונותיהן: מתכות פעילות, כגון: המתכות מקבוצת האלקלי והאלקלי העפרורי, ומתכות פעילות פחות, כגון: מתכות המעבר. מלבד המתכות האלקליות וחלק מהאלקליות העפרוריות, שאר המתכות אינן נמסות במים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: מתכות
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית