הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמול


יחידה למדידת כמות חומר המבוטאת בגרמים.

1 מול = מספר אבוגדרו של מולקולות.  דוגמה: מסת מול חמצן שווה 16 גרם.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: מול
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית