הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחומר קשה תמס


חומר שאינו מתמוסס במים נקרא קשה תמס.

כאשר חומר כזה מוכנס למים הוא ישקע וייוצר משקע. התמיסה שלתוכה הוכנס חומר קשה תמס לא תוליך חשמל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: חומר קשה תמס
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית