הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחומר קל-תמס


חומר שמתמוסס היטב במים (דוגמה: מלח בישול).

חומר יוני קל-תמס מתפרק במים ליונים המרכיבים אותו.  תמיסה זו תוליך חשמל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: חומר קל-תמס
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית