הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחומר אלוטרופי


חומר שמופיע בטבע בכמה צורות.

דוגמה: פחמן מופיע בטבע כגרפיט וגם כיהלום. כאשר מציינים שחומר מסוים הוא אלוטרופי, מתכוונים ליסוד שנמצא בכמה צורות, ולא לחומר או לצורות שהוא נמצא בהם (פחמן הוא חומר אלוטרופי, לא היהלום).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: חומר אלוטרופי
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית