הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאל-מתכות


יסודות אלקטרו-שליליים הנוטים ליצור תרכובות ויונים שליליים.

 ליסודות אלה אין תכונות כימיות ופיזיקליות של מתכת, לכן הם נקראים "אל-מתכת". לקבוצה זו שייכים ההלוגנים, הגזים האצילים והיסודות זרחן, גופרית, פחמן, סיליקון, חמצן, חנקן ומימן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: אל-מתכות
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית