הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבפיתוח סביבתי
מחברת: בילי סביר


שינויים שהאדם מבצע בסביבה, כמו, בנייה, חציבה, שינוי בתוואי קרקע וכדומה.

כדי להקטין עד כמה שאפשר את הפגיעה בסביבה הטבעית יש לתכנן היטב את הפיתוח.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: פיתוח סביבתי
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית