הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבפונדקאי
מחברת: בילי סביר


יצור המצוי ביחסי גומלין עם יצור אחר הניזון ממנו. הפונדקאי ניזוק מן הקשר עם הטפיל.

דוגמה: האדם הוא פונדקאי לטפילים שונים כמו למשל, כינת הראש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: פונדקאי
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית