הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבעמידות
מחברת: בילי סביר


יכולתם של מרכיבי סביבה אקולוגית לעמוד בפני שינויים הנגרמים כתוצאה מהפרעה למצב הרגיל.

דוגמה: צפרדעים, שאינן עמידות לשינויים בסביבה, יכולות להיות מדד מצוין להשתנות התנאים בשטח.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: עמידות
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית