הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבסוקצסיה
מחברת: בילי סביר


חילוף והשתנות של מינים במהלך הזמן בבית גידול מסוים.

סוקצסיה ראשונית מתרחשת בבית גידול חדש (דוגמה: סלעי לבה שנוצרו לאחר התפרצות הר געש) וסוקצסיה משנית מתרחשת לאחר הפרעה בבית הגידול (דוגמה: קרקע שהייתה בשימוש חקלאי ואחר כך ניטשה).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: סוקצסיה
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית