הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבנישה אקולוגית
מחברת: בילי סביר


מכלול התנאים הפיזיולוגיים, הכימיים והביולוגיים המאפשרים ליצור מסוים לחיות ולהתרבות.

דוגמה: צמחי סלעים מתקיימים בנישה אקולוגית שונה משאר צמחי החורש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: נישה אקולוגית
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית