הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבמפרקים
מחברת: בילי סביר


יצורים הניזונים מפירוק של שרידי יצורים אחרים, הפרשותיהם או תוצריהם, למשל פטריות או חיידקים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: מפרקים
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הערות לפריט זה:

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית