הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבכתם
מחברת: בילי סביר


קטע של בית גידול הנבדל מבית הגידול עצמו בתכונה אקולוגית אחת או יותר.

הפרעות שונות, כגון נטיעה, כריתה, בנייה או אזורים סלעיים בתוך שטח מכוסה אדמה, יוצרים כתמים בבית גידול נתון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: כתם
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית