הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבכושר נשיאה
מחברת: בילי סביר


מספר פרטים של מין מסוים המסוגלים להתקיים לאורך זמן בסביבה בעלת משאבים מסוימים.

דוגמה: בגלל התנאים הקשים יותר כושר הנשיאה של חולות החוף קטן מכושר הנשיאה של הר הכרמל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: כושר נשיאה
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית