הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיביצרנים
מחברת: בילי סביר


יצורים, כמו צמחים, המייצרים את מזונם – חומרים אורגניים – מחומרים אנאורגניים מסביבתם.

יצרנים, הקרויים גם יצורים אוטוטרופיים, מהווים מזון ליצורים אחרים והם נמצאים בבסיס מארג המזון בטבע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: יצרנים
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית