הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיביציבות (שיווי משקל)
מחברת: בילי סביר


כושרה של אוכלוסייה לשמור על תנודות קלות בלבד הנובעות משינויים בתנאי הסביבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: יציבות (שיווי משקל)
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית