הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבגמישות אקולוגית
מחברת: בילי סביר


כושר התאמה מהיר של יצורים לתנאי סביבה משתנים.

דוגמה: הצמח שמשון המדבר הוא בעל גמישות אקולוגית: מועדי פריחתו משתנים בכל שנה בהתאם למועד ירידת הגשמים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: גמישות אקולוגית
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית