הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבגומחה
מחברת: בילי סביר


נישה, אזור מסוים בבית גידול נתון, שמתקיימים בו תנאים שונים מסביבתו הקרובה, כמו למשל, עוצמת אור, לחות, טמפרטורה וכדומה.

דוגמה: הגומחה שבה מתקיימים העקרבים היא מתחת לאבן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: גומחה
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית