הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבברירה טבעית
מחברת: בילי סביר


תהליך טבעי שבו פרטים של מין מסוים, המותאמים לסביבתם, מתרבים בהצלחה גדולה יותר מפרטים בני אותו המין שאינם מותאמים לסביבה.

במשך הזמן ישרדו רק הפרטים המותאמים ביותר והאוכלוסייה כולה תהיה בעלת התכונה המותאמת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: ברירה טבעית
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית