הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבבית גידול
מחברת: בילי סביר


מקום החיות; כל גורמי הסביבה, הביוטיים והאביוטיים, באתר אקולוגי מסוים, המשמשים מקור לצורכי הקיום של יצור מסוים.

דוגמה: חוף הים הוא בית גידול, בעל תנאים שונים מבית הגידול יער.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: בית גידול
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית