הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמחנה עולים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


כינוי למחנות שהוקמו במקומות שונים במדינה בשנותיה הראשונות, ובהם שיכנו את העולים החדשים בראשית שהותם בישראל.

המחנות כללו אולמות, צריפים ופחונים. העולים ששהו במחנות לא עבדו לפרנסתם, והם קיבלו את כל צרכיהם מהמדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מחנה עולים
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית