הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיישוב
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מקום שאנשים מתגוררים בו דרך קבע.

בישראל, יישוב מוגדר כמקום המאוכלס בקביעות, שיש בו בדרך כלל 20 תושבים קבועים או יותר, מינהל עצמאי, הוא אינו נמצא בתחום הרשמי של יישוב אחר, והקמתו אושרה על ידי מוסדות התכנון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: יישוב
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית