הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחמרה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


(בערבית אדום) קרקע שנוצרה מדיונות חול עתיקות שהתייצבו.

גרגרי החול צופו במינרלים ובתחמוצות של ברזל, חמרן (אלומיניום) ומנגן. עומקה מגיע לעיתים למטרים אחדים. היא מאווררת ומנוקזת היטב, אבל דלה בחומרי מזון לצומח. משמשת מצע נוח לחקלאות, אם כי יש לדשן אותה בהתמדה. קרקעות החמרה הולכות ומתמעטות מפני שמשתמשים בהן לצורכי בנייה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חמרה
שם  הפרסום מקורי: מונחון בגיאוגרפיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
עורכי הפרסום מקורי: יצחקי, חיה; מירן, שושי; נחום-לוי, נירית; ויס, נורית
תאריך: 1997-2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. מחברות: אופירה גל, רחלי לביא, אילה מזרחי, צביה פיין, מאירה שגב, איריס שילוני-צביאלי, אסתר רפ.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית