הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדמשפט אייכמן
מחברת: שרה נשמית


אדולף אייכמן הועמד לדין לפי החוק הישראלי לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם והואשם בפשעים נגד העם היהודי, בפשעים נגד האנושות, בפשעי מלחמה וכן בהשתייכות לאירגונים פליליים.

משפטו של ס.ס.-אובארשטורמבאנפיהראר אדולף אייכמן, החל להתברר ב-11 באפריל 1961 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בפני השופטים משה לאנדאו (אב בית-הדין) ד"ר בנימין הלוי ויצחק רווה. בראש התביעה עמד היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר; הגן על הנאשם ד"ר רוברט סארוואציוס, מאנשי הסנגוריה במשפטי נירנברג.

במהלך המשפט נגולה מחדש ובמלוא היקפה פרשת ההשמדה של העם היהודי באירופה בידי גרמניה הנאצית ותוארו דרכי התיכנון והביצוע של פשע זה. במשפט הועלו עלילות הגבורה של המחתרת היהודית בגיטאות, במחנות וביערות ותוארו התנאים המיוחדים בהם נאלצו לנהל את מאבקם הלוחמים היהודיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט אייכמן
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית