הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדמאנגאלה, יוזף
מחברת: שרה נשמית


רופא וקצין ס.ס. ניהל את הסלקציות באושביץ וביצע ניסויים "רפואיים" פליליים בגופם של אסירי המחנה.

נמנה עם הפושעים הנאציים שטרם נתפסו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מאנגאלה, יוזף
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית