הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד"מיין קאמף" ( Mein Kampf)
מחברת: שרה נשמית


"מלחמתי" - ספרו הפרוגראמתי של אדולף היטלר, נכתב ב-1925.

בגרמניה הנאצית הופיע במהדורות רבות וכן תורגם לשפות אחרות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: "מיין קאמף" ( Mein Kampf)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית