הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדמוזלמאן
מחברת: שרה נשמית


בפי תושבי המחנה - כינוי לאסיר שכוחותיו תשו.

בזמן הסלקציות היו המוזלמאנים המועמדים הראשונים לתאי הגאזים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מוזלמאן
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית