הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדמאוטהאוזן
מחברת: שרה נשמית


ממחנות-הריכוז הגרמניים הראשיים, סמוך ללינץ [אוסטריה] ואליו מסונפים כ-60 מחנות-מישנה.

בלט במישטר-הזוועה שהיה נהוג בו אף בין מחנות הריכוז הגרמניים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מאוטהאוזן
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית