הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד"[דאר] שטירמאר" (Der Sturmer)
מחברת: שרה נשמית


שבועון גרמני רב-תפוצה, טיפח הסתה אנטי-יהודית שלוחת כל רסן.

חלקו רב בהכשרת הקרקע להשמדת יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית.

עורכו - יוליוס שטרייכר נידון למוות על-ידי בית-הדין הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: "[דאר] שטירמאר" (Der Sturmer)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית