הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדרוזנברג, אלפראד
מחברת: שרה נשמית


"אידיאולוג" הנאציונאל-סוציאליזם הממונה על חינוך העם להשקפת-עולם נאצית.

ספרו העיקרי: Der Mythos des XX Jahrhunderts "המיתוס של המאה העשרים".

משנת 1941 - מיניסטר הרייך לשטחים שנכבשו בברית-המועצות. אחראי לרצח מיליוני יהודים ובני העמים הסלאביים. הוצא להורג לפי פסק בית הדין הבינלאומי בנירנברג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: רוזנברג, אלפראד
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית