הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדר. או. ס. ה. א. (Rasse-und Siedlungs-Hauptamt; RuSHA)
מחברת: שרה נשמית


מישרד ראשי לענייני גזע והתישבות אחד המישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס.ס.. תפקידיו קשורים בטיפוח הגזע וחיזוק הלאום הגרמניים.

תפקידיו קשורים בטיפוח הגזע וחיזוק הלאום הגרמניים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ר. או. ס. ה. א. (Rasse-und Siedlungs-Hauptamt; RuSHA)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית