הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדראוואנסבריק
מחברת: שרה נשמית


מחנה-ריכוז לנשים.

עברו בו למעלה מ-100 אלף נשים מכל ארצות אירופה הכבושה. אליו היו מסונפים כ-20 מחנות מישנה. במחנה זה נערכו ניסויים "רפואיים" פליליים בגופן של האסירות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ראוואנסבריק
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית