הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדקאפו
מחברת: שרה נשמית


ראשי פלוגות-עבודה במחנות הריכוז שמונו מקרב האסירים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: קאפו
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית