הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדפרוטאקטוראט
מחברת: שרה נשמית


בוהמיה ומוראביה, חלק ממדינת צ'אכוסלובאקיה, שסופחו לרייך ב-15 במארס 1939.

בראש יחידה מינהלית זאת עמד פרוטאקטור [נציב].


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פרוטאקטוראט
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית