הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדפורטים
מחברת: שרה נשמית


מצודות צבאיות על-יד קובנה מתקופת שלטונה של רוסיה הצארית. בימי הכיבוש הנאצי שימשו מקום ריכוז והשמדה ליהודי קובנה ושבויי מלחמה סובייטיים.

הפורט התשיעי - מחנה הריגה, בו הומתו כ-25 אלף יהודי קובנה, 10 אלפים יהודים מגורשי גרמניה, אוסטריה וצ'אכיה, שבויי מלחמה יהודים מהצבא האדום וכן יהודים רבים אחרים מליטא ומארצות אירופה המערבית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פורטים
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית