הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדסלובאקיה
מחברת: שרה נשמית


מדינה "עצמאית" בחסדה של גרמגיה.

הוקמה ב-14 במארס 1939 לאחר ביתורה של צ'כוסלובאקיה. מיספר היהודים במדינה החדשה היה בערך 95 אלף.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סלובאקיה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית