הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדסיפו (Sicherheitspolizei, Sipo)
מחברת: שרה נשמית


משטרת-הבטחון של הנאצים שכללה את המשטרה הפלילית (קריפו) ואת הגסטאפו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סיפו (Sicherheitspolizei, Sipo)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית