הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדס.ד. (SD)
מחברת: שרה נשמית


ר"ת של Sicherheitsdienst; SD שרות הביטחון אירגון מורכב מבחירי ה-ס.ס. לתפקידי מודיעין וריגול בפנים הרייך ומחוצה לו ואף בשורות ה-ס.ס. עצמה.

נכלל במסגרת המישרד המרכזי לבטחת הרייך.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ס.ד. (SD)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית