הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדיאנובסקי
מחברת: שרה נשמית


מחנה עבודת-כפיה ומחנה-השמדה שהוקם בלבוב, ברחוב יאנובסקי.

בו מצאו את מותם רבבות רבות מיהודי גאליציה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: יאנובסקי
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית