הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדטאראזינשטאט (Theresienstadt)
מחברת: שרה נשמית


מחנה [שכונה רשמית בשם "גיטו"] בדרום-מזרח צ'אכיה, במיבצר עתיק בשם טאראזין.

המחנה, על שלטונו העצמי המזייף, שימש להטעיית דעת הקהל בארצות הנייטראליות. לטאראזינשטאט הובאו סוגים מיוחדים של יהודים ועל-ידי-כך נוצר הרושם כלפי-חוץ, וגם לגבי חוגים מסויימים כלפי פנים, כי לא כל היהודים מושמדים וכי המיבצע כולו נתון במיסגרת חוקית כלשהי. רוב אסירי טאראזינשטאט הועברו בסופם לאושביץ.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: טאראזינשטאט (Theresienstadt)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית