הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדטראנסניסטריה
מחברת: שרה נשמית


שטחי הכיבוש בברית-המועצות, בין הנהר דניסטר והנהר בוג.

לפי ההסכם בין הצבא הרומני והגרמני מ-30 באוגוסט 1941, נמסר לאדמיניסטראציה רומנית. איזור נרחב זה שימש לשלטונות הרומניים מקום ריכוז של מאות אלפי יהודים מחלקי רומניה השונים. במכלאות ובמחנות בטראנסניסטריה ניספו רבבות יהודים במחלות, ברעב ובקור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: טראנסניסטריה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית