הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדטוטאנקופף (SS-Totenkopfverbaende)
מחברת: שרה נשמית


יחידות ס.ס. מיוחדות שעיקר תפקידן - שמירה על מחנות-ריכוז, מעוזו של המישטר הנאצי.

כסמל החייל שימשה "גולגולת-המת", ומכאן כינויין.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: טוטאנקופף (SS-Totenkopfverbaende)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית