הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדחזית שווארץ-וייס-רוט (Kampfsfront Schwartz-Weiss-Rot)
מחברת: שרה נשמית


הוקמה עם מיזוגן של מפלגות לאומניות שמרניות, חוגי הבורגנות הגדולה ואירגון ותיקי מלחמת-העולם הראשונה "דאר שטאלהלם".

אחד מראשי החזית - פראנץ פון-פאפאן, ראש ממשלת גרמניה בשנת 1932, אשר הציע, באוגוסט 1932, להיטלר להצטרף לממשלתו כממלא-מקום הקאנצלר. עם הגיעו של היטלר לשלטון שיתף אתו פעולה ושימש ציר גרמניה הנאצית בתורכיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חזית שווארץ-וייס-רוט (Kampfsfront Schwartz-Weiss-Rot)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית