הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדזונדארקומאנדו (Sonderkommando)
מחברת: שרה נשמית


פלוגה מאסירי המחנה, המועסקת בתפקידים מיוחדים, כגון שריפת גופותיהם של המומתים.

בשם זה כונו גם פלוגות-השמדה גרמניות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: זונדארקומאנדו (Sonderkommando)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית